Om gården Holemark

Holemark gård ligger i Håkøybotn, ei grend utenfor Tromsø by. Navnet kjem i fra Østerdalen som våre forfedre tok med seg da de utvandret derifra og til Bardu, og så hit til Håkøybotn. Her på gården driver vi med sau slik det har vært gjort i generasjoner. Vi har i tillegg høns, en hest, tre hunder og ei katt.